Sameiemøte på Tokerudberget 2017

Sameiene i Tokerudberget avholder sine respektive sameiemøter innen utgangen av april 2017.

Tokerudåsen boligsameie, TB23-41, avholder sitt sameiemøte onsdag 26.04.15. Sted: Bomberommet under TB35 kl. 18.30. Registrering fra kl. 18.00. Vel møtt.

E-feltet – Utvikling av mulighetsstudie

E-feltskomiteen er sammenslutningen til de tre styrene på Tokerudberget som forvalter eierskapet og som jobber med å se på hva vi skal gjøre med vårt felles garasjeanlegg som står midt i blant oss, og som er anbefalt revet pga byggets dårlige forfatning.

Styrene venter i disse dager (okt 2015) på tilbakemelding fra Plan- og Bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune om gjennomføringen av et oppstartsmøte for å se på premissene for å kunne utvikle en ny reguleringsplan med ny parkeringsnorm for området. Dette er nødvendig da det er grunnleggende å vite hvor mange p-plasser som er nødvendig å etablere på Tokerudberget for fremtiden. Det skisseres ulike forslag til mulige løsninger for å kunne ivareta områdets parkeringsbehov, muligheten for å tenke nytt, og muligheten for å finne akseptable løsninger som kan være med på å gjøre et fremtidig prosjektet forsvarlig og økonomisk bærekraftig for områdets seksjonseiere, som gjennom sin eierandel i sitt sameie også har eierskap til garasjebygget.

Når oppstartsmøte er gjennomført og E-feltskomiteen kan anbefale en videre progresjon for det resterende arbeidet for sameierne så vil dette forelegges seksjonseierne, og fremtidig beslutning for hvilken løsning som skal velges for området må tas.

Inn til videre så kan saksgangen og dialogen med PBE og Tokerudberget følges her:

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201512128&wfl=N&Dateparam=10/28/2015&sti=

Med vennlig hilsen

E-feltskommiteen
Tokerudberget

Sameiemøter på Tokerudberget 2015

Sameiene i Tokerudberget avholder sine respektive sameiemøter innen utgangen av april 2015.

Tokerudlia, TB1-21, avholder sitt sameiemøte – annonseres nærmere.

Tokerudåsen, TB23-41, avholder sitt sameiemøte tirsdag 21.04.15. Sted: Bomberommet under TB35 kl. 18.30

Tokerudtoppen, TB2-20, avholder sitt sameiemøte mandag 20.04.15. Sted: Vestli IL Klubbhus ved Jesperudjordet, kl. 18.30.

 

Sameiemøter Tokerudberget 2013

Sameiene i Tokerudberget avholder sine respektive sameiemøter innen utgangen av april 2013.

  • Tokerudlia, TB1-21, avholder sitt sameiemøte tirsdag 16.04.13
  • Tokerudåsen, TB23-41, avholder sitt sameiemøte onsdag 17.04.13 Se vedlegg
  • Tokerudtoppen, TB2-20, avholder sitt sameiemøte onsdag 17.04.13

Se oppsatte frister for å komme med forslag til agendaen.

Infomøte for seksjonseiere i Tokerudberget. Mandag 28.01.13 kl.18.00-20.30

Til alle seksjonseiere i  Tokerudlia, Tokerudtoppen og Tokerudåsen
Hold av dagen:  Mandag 28.01.2013 kl. 18.00 – 20.30
Styrene i Tokerudberget v/ E-feltkomiteen  inviterer seksjonseierne i Tokerudberget  til felles infomøte:
Tema:  Fellesgarasjen/ Gjestegarasjeanlegget –  Status fremtidig drift og vedlikehold
Sted: Bydelsadministrasjonen, Bydel Stovner,  Karl Fossumsvei 30. 1. etg. Bydelssalen
Agenda:
18.00-18.30Ankomst, registrering/ lett servering
18.30 Møtet starter
20.30 Slutt
Med hilsen E-feltkomiteen i Tokerudberget
Ved spørsmål kontakt
www.tokerudberget.no

God Jul og Godt Nytt År

Styret i Tokerudåsen ønsker alle beboere på Tokerudberget en riktig god jul og godt nytt år.  Ser frem til et nytt år med nye utfordringer og godt samarbeid til det beste for alle. 

Hjertelig hilsen

Vivian, Stig, Abdul, Marit, Jamil, Liv, Ivar og Ina

Portelefoninstallasjon i Tokerudåsen – Ferdigstillelse

Da nærmer vi oss ferdigstillelse med nye porttelefoner i alle seksjonene. Dersom du av en eller annen grunn ikke fikk installert porttelefon i din seksjon så gi beskjed til styret@tokerudberget.no for ferdigstillelse.

Styret ber om at familienavn på seksjonens beboer fremkommer på ringetablået i inngangspartiet. Dersom det et behov for endringer i nåværende navn gi beskjed til styret@tokerudberget.no så vil rettelser bli utført.

Dersom man har behov for hjelpemidler til porttelefonen, som lys, ekstra høytaleropplegg, mobile apparater eller lignende så oppfordres beboere med slikt behov å kontakte Bydel Stovner for å søke hjelp fra Hjelpemiddelsentralen, Oslo kommune.