Velkommen til Tokerudberget.no

Tokerudberget skal få egne nettsider, og her vil du snart få anledning til å følge styrets arbeid og utviklingen i et av de bedre boområdene på Stovner.