Sameiemøter på Tokerudberget 2015

Sameiene i Tokerudberget avholder sine respektive sameiemøter innen utgangen av april 2015. Tokerudlia, TB1-21, avholder sitt sameiemøte – annonseres nærmere. Tokerudåsen, TB23-41, avholder sitt sameiemøte tirsdag 21.04.15.