Tokerudåsen boligsameie

– det grønne sameiet – Stovner, Oslo

E-feltet – Utvikling av mulighetsstudie

E-feltskomiteen er sammenslutningen til de tre styrene på Tokerudberget som forvalter eierskapet og som jobber med å se på hva vi skal gjøre med vårt felles garasjeanlegg som står midt i blant oss, og som er anbefalt revet pga byggets dårlige forfatning.

Styrene venter i disse dager (okt 2015) på tilbakemelding fra Plan- og Bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune om gjennomføringen av et oppstartsmøte for å se på premissene for å kunne utvikle en ny reguleringsplan med ny parkeringsnorm for området. Dette er nødvendig da det er grunnleggende å vite hvor mange p-plasser som er nødvendig å etablere på Tokerudberget for fremtiden. Det skisseres ulike forslag til mulige løsninger for å kunne ivareta områdets parkeringsbehov, muligheten for å tenke nytt, og muligheten for å finne akseptable løsninger som kan være med på å gjøre et fremtidig prosjektet forsvarlig og økonomisk bærekraftig for områdets seksjonseiere, som gjennom sin eierandel i sitt sameie også har eierskap til garasjebygget.

Når oppstartsmøte er gjennomført og E-feltskomiteen kan anbefale en videre progresjon for det resterende arbeidet for sameierne så vil dette forelegges seksjonseierne, og fremtidig beslutning for hvilken løsning som skal velges for området må tas.

Inn til videre så kan saksgangen og dialogen med PBE og Tokerudberget følges her:

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201512128&wfl=N&Dateparam=10/28/2015&sti=

Med vennlig hilsen

E-feltskommiteen
Tokerudberget

Flere innlegg

God pinse
Minidugnad
Plantebyttemarked

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *