Utbedring av gangbroer

Nytt HMS tiltak: utskifting av påler på utvalgte gangbroer. Arbeidet utføres av Leo og hans kolleger i HP bygg. Tiltaket er en del av det