Infomøte om oppgraderingsprosjekter

Det var fullt i styrerommet i kveld. Mange hadde meldt sin interesse og kom på infomøtet.

Alle de tre gruppene har nå aktive medlemmer, og det kom gode innspill og ideer til alle prosjektene. Gruppemøter kommer snart, møtene er åpne for alle.