Get er ny TV- og bredbåndsleverandør

Ny kontrakt med Get vil gi beboere en avtale med like godt tilbud som i dag. Avtalen vesentlig økonomisk forskjell for sameiet.
TV og en begrenset mengde data er inkludert. Beboere som ønsker større datamengde må inngå separat avtale om dette.

Mer info følger i god tid før oppstart i mai.