Tokerudåsen boligsameie

– det grønne sameiet – Stovner, Oslo

Ny vaktmesteravtale

Styret har en pågående jobb med å evaluere alle avtaler og inngå nye der det er behov.

Vi revidert oppdragsbeskrivelsen for vaktmester. Etter en anbudsrunde har vi valgt å inngå avtale med en samarbeidspartner vi ha store forventninger til. Smart vaktmester vil ta over vaktmesterdriften, og vi ser fram til oppstart 15. april. 

Flere innlegg

God pinse
Minidugnad
Plantebyttemarked