Tokerudåsen boligsameie

– det grønne sameiet – Stovner, Oslo

Ny vaktmesteravtale

Styret har en pågående jobb med å evaluere alle avtaler og inngå nye der det er behov.

Vi revidert oppdragsbeskrivelsen for vaktmester. Etter en anbudsrunde har vi valgt å inngå avtale med en samarbeidspartner vi ha store forventninger til. Smart vaktmester vil ta over vaktmesterdriften, og vi ser fram til oppstart 15. april. 

Flere innlegg

Søndagstur
Eden
Sol over Tokerudåsen