Oppgraderingsprosjekt utebelysning

Gruppa for utebelysningsprosjektet har hatt flere møter og er i dialog med bymiljøetaten om mulig bytting av gatelys. I tillegg jobber gruppa med planer for annen belysning på utvalgte steder, både for å gjøre det lyser og penere Tokerudåsen.

Kontakt gjerne styret hvis du har ideer i forbindelse med dette prosjektet.