Tokerudåsen boligsameie

– det grønne sameiet – Stovner, Oslo

Arbeider i gjestegarasje

I påvente av endelig beslutning om hva som skal gjøres med 
fellesgarasjen (E-feltet) må det foretas sikringstiltak for å unngå 
skader på personer og kjøretøy.

Betongfirmaet Consolvo har etter en grundig befaring konkludert med at 
det umiddelbart må foretas sikkerhetsmeisling og eventuell etablering av 
stempling (støtter) under dragere.

Consolvo vil utføre arbeidene i perioden 20. –  27. mai 2019.
Consolvo vil starte dette arbeidet i andre etasje mandag 20. mai.

Dette medfører at alle biler som er parkert i andre etasje må flyttes 
senest i løpet av kvelden søndag 19. mai.

Bilene vil bli sluppet inn igjen i andre etasje etter kl. 17:00 onsdag 
22. mai.

I dette tidsrommet kan bilene parkeres vederlagsfritt i 
besøksparkeringen. (Se neste avsnitt!)

Besøksparkeringen i 1. etasje vil bli stengt for besøkende.
Dette gjøres for at mesteparten av bilene kan parkeres her i perioden. 
De bilene det IKKE er plass til i besøksparkeringen må parkeres på 
offentlige eller private parkeringsplasser i nærheten.

Bilene i første etasje må flyttes senest i løpet av kvelden onsdag 22. 
mai.

Bilene vil bli sluppet inn igjen i første etasje fra mandag 27. mai 
klokken 17:00.

I perioden må bilene parkeres på offentlige eller private 
parkeringsplasser i nærheten.

Vi beklager de ulempene dette medfører, men for at arbeidet skal bli 
gjort på den raskeste og beste måten er det av største viktighet at alle 
biler flyttes i henhold til denne planen!

Flere innlegg

Lekkasje i berederrom
Utbedring av gangbroer