Lekkasje i berederrom

På grunn av en lekkasje i berederrom vil det være begrenset tilgang på varmtvann. Arbeider pågår. Vi oppfordrer alle beboere til å begrense bruken av