Tokerudåsen boligsameie

– det grønne sameiet – Stovner, Oslo

Nye aktivitetsområder

Vi har jobber i sommer med endringer på aktivitetsområder for barn og unge.

Alle tiltak er hovedsaklig finansiert av tilskudd vi har mottatt fra Groruddalssatsingen og Obos. Prosjektet medfører ingen økning i fellesutgiftene.

Den opprinnelige lekeplassen skal fjernes da den ikke lenger tilfredsstiller dagens krav og standarder. Det er ikke avgjort hva som skjer med garasjehuset, og så lenge det er uavklart er det ikke forsvarlig verken økonomisk eller praktisk å legge en ny lekeplass på samme område. Styret har derfor etter råd fra engasjerte beboere i aktivitetsgruppa kommet fram til en god løsning.

Sykkelløype, fotballbane, basketområde, løpebane og paradis er malt opp på taket. Sykkelløypa skal gå rundt hele området. Den blir ferdigstilt når blomsterkasser er fjernet. I samme område kommer også basketkurv for både store og små, i tillegg til smashball. Dette er elementer som lett kan flyttes ved eventuell riving.

Som alternativ til tradisjonell lekeplass kommer det en aktivitets og balanseløype i lunden sammen med to lekehus. Løypa og husene er laget av tømmer. Det har vi valgt for at det skal gli mest mulig inn i naturtomta de står på. Disse elementene kan på sikt flyttes til garasjetaket hvis et nytt bygg kommer opp.

For de minste gjenåpner vi sandkassen mellom blokk 15 og 16. Aktivitetsgruppa og gruppa for urbant landbruk foreslo denne løsningen for at de mindre barna også kan leke at de jobber i kjøkkenhagen. I samme område det også en liten sklie og noen vippedyr.

Vi har kjøpt inn en rød lekebil som foreløpig står ved sandkassa. Den har vi planlagt å flytte opp til taket når arbeidet med å fjerne den gamle lekeplassen er ferdigstilt.

Denne løsningen har vi jobbet fram for å bevare de gode lekemulighetene så godt det lar seg gjøre også hvis garasjehuset rives. Med fokus på fysisk aktivitet ønsker Tokerudåsen å bidra til at barn leker utendørs, bruker kroppen og kan drive idrett også utenom organiserte idrettslag.

Arbeidene er planlagt ferdigstilt seinest i løpet av første uke i august.

Flere innlegg

Siste finpuss
Hester
Sol over Tokerudåsen