Takk for tilskuddet, Sparebankstiftelsen

Vi har mottatt tilskudd fra Sparebankstiftelsen for utstyr til urbant landbruk.

Tusen takk! Vi gleder oss til våren!