Det spirer og gror

Med et mål om at alle i nabolaget skal få litt grønnsaker i sommer og høst har medlemmene i hagegruppa brukt vinteren til å så