Minidugnad

Vi har startet et nytt konsept: Minidugnad. En minidugnad gjøres av en gruppe på inntil 5 personer, med god avstand i henhold til gjeldende retningslinjer.

Første område er garasjespissen ved innkjøringen til garasje A ved oppgang 23.