Tokerudåsen boligsameie

– det grønne sameiet – Stovner, Oslo

Arbeider i gjestegarasje

I påvente av endelig beslutning om hva som skal gjøres med fellesgarasjen (E-feltet) må det foretas sikringstiltak for å unngå skader på personer og kjøretøy. Betongfirmaet Consolvo

View More