HMS

Helse, Miljø og Sikkerhet

Sameiets/ seksjonseier/ beboers ansvar i forbindelse med:

  • Brann
  • Vann
  • Elektrisitet
  • Skadedyr
  • Kriminalitet
  • Bomiljø
  • Fellesområder
  • Informasjon til beboerne

Risikovurdering

Kartlegging av hva som kan forårsake ulykker, skader og sykdom på sameiets område:

– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?