Prosjekter

Gjennomførte prosjekter

2019 Opplegg for elbillading i garasjer.

2018 Nye dører på terrasse mellom seksjoner i toppetasje. Beboerinitativ med økonomisk støtte fra sameiet.

2017 Oppsett av videoovervåking av garasjeanlegget og av bodgangen i 17-blokka.

2015 – 2016 Betongrehabilitering av inngangssiden og rehabilitering av garasjene under blokkene.

2015 Rørrengjøring av ventilasjonsanlegget i 17-blokka. Ny vifte på taket til søppelsjaktene. Utbedring og oppgradering av avtrekksviften i garasjen. Skiftet lufteluker i samtlige seksjoner i blokka.

2015 Utskifting, montert nye varmtvannsmålere i samtlige seksjoner.

2014 Utbedringer i berederrommet med nye varmepumper. Nye vifter på takene montert på 15- og 16-blokka. Varmegjennvinning fra seksjonene. Rørrengjøring av ventillasjonsanlegget i 15-blokka og 16-blokka, skiftet lufteluker i samtlige seksjoner.

2014 Nytt tak på 15-blokka og 16-blokka.

2014 Utbedring av gangbroene.

2013 Canal Digital/ Testa Connect. Nytt høyhastighetsnett til sameiet, utvidet kanalpakken, internett ruter og dekoder pr seksjon.

2103 El-prosjekt, utskifting av hovedtavler, sikringsskap og lys i fellesområdene,
Ing. Hans Becker

2012 Oppgradering av Bomberommet, v/ Styret. Støtte fra Bomiljøtilskuddet til Husbanken.

2012 Porttelefoner/ video, AssistentPartner

2012 Nytt tak på 17-blokka, TB37-41, Hesselberg Tak

2012 Vindu, dørutskifting, Palmgren dør og vindu, seksjonseiers initiativ

2011 Utbedring av varmekabler i bakken til Bomberommet, Elektro Sivert

2011 Balkonginnglassing, Balkongmannen AS, seksjonseiers initiativ

2011 Oppgradering av uteplassen Lunden, universelt utformet. Støtte fra Bomiljøtilskuddet til Husbanken

2010 Norkjemi, risikovurdering og legionellakontroll innført

2009 Consolvo, Betongrehabilitering av verandaene på stuesiden

2007 Martinsen & Brodahl, Rørutskifting kjøkken/ bad, rør-i-rør

2005 Consolvo, Betongrehabilitering av kjøkkensiden, utvalgte seksjoner