Andre gnagere

I alle byer finnes det rotter og mus. Dette har ikke vært noe problem i Tokerudåsen. Vi tar allikevel forhåndsregler og har en løpende avtale med et skadedyrfirma som blant annet sørger for å holde uønskede gnagere borte fra vårt område.