Fugler

Det mange fugler i vårt nærmiljø som mange syns det er koselig å mate. Sameiet oppfordrer alle som ønsker å mate fugler til å henge opp meiseboller eller lignende og ikke kaste brød eller frø på bakken.

I en stor by er det alltid mange gnagere, dette har aldri vært et problem i Tokerudåsen. Det er allikevel viktig at vi tar de forhåndsreglene vi kan så vi unngår uønskede gjester.

Vi har 3 meisekasser i sameiet og fuglemater for småfugler.