Grevling

Det bor grevlinger i sameiet, de hjelper oss holde holde bestanden av blant annet mus, rotter og brunsnegler nede i og rundt sameiet.

Grevlinger er et svaksynt nattdyr og ikke er aggressive av natur. Vær allikevel hensynsfull, så den ikke føler seg truer. Ikke gjør noe for å provosere.

Grevlinger går i hi om vinteren.