Snegler

Brunsnegler er utbredt i Norge, og også i Tokerudåsen finnes det brunsnegler. Vi har vært heldige og problemet har fram til nå vært begrenset.

Sameiet har tatt forhåndsregler og gjort flere grep for å stoppe sneglene før de blir for mange. Disse tiltakene gjøres hver vår.

Vi oppfordrer alle, og spesielt beboere som har utgang til hage eller platting på bakkeplan til å gjøre en innsats for å bli kvitt snegler.