Tilskudd fra Spirende Oslo

Nå er tida for å søke tilskudd hos Bymiljøetaten kommet. Vi er så heldige å ha fått to tildelinger de to gangene vi har søkt.